Login

Eetica

diëtistenpraktijk

werkwijze

                                                                                                                                                         

Consulten

Eerste consult
Het eerste consult duurt meestal 45 minuten tot 60 minuten. Tijdens dit consult worden alle gegevens verzameld die van belang zijn voor de verdere behandeling. Zoals registratie van de persoonsgegevens, afnemen van een uitgebreide voedingsanamnese, onderzoek naar verwachtingen, hulpvraag, medische- en dieetgeschiedenis, leefomstandigheden en eetgedrag. U kunt zich voorbereiden door thuis van tevoren al een paar dagen bij te houden wat en hoeveel u eet en drinkt

 

Vervolgconsult(en)
Het vervolgtraject wordt samen met u afgestemd. Tijdens de gesprekken is veel aandacht voor uw persoonlijke situatie. Een vervolgconsult duurt meestal 20-30 minuten. Tijdens de vervolgconsulten wordt de voortgang besproken, ook worden eventuele oefeningen en eetverslagen doorgenomen. Gaandeweg worden de factoren die van invloed zijn op uw eetpatroon en (indien van toepassing) uw gewicht onderzocht.Samen wordt naar oplossingen gezocht voor moeilijke momenten. Eventuele vragen worden beantwoord en indien nodig wordt het voedingsadvies aangepast en de doelen bijgesteld. 
Het verbeteren van uw eet en/of beweegpatroon is vaak een proces van vallen en opstaan. Meestal zijn meerdere consulten nodig om de door u gestelde doelstellingen te bereiken Uw eigen inbreng en motivatie zijn heel belangrijk om tot het gewenste einddoel te komen.

 

Huisbezoek
Als u lichamelijk niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. De toeslag die wij hiervoor in rekening brengen wordt (met verwijzing) vergoed door de zorgverzekeraar of komt voor eigen rekening, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

 

Rapportage aan de verwijzer
Bent u doorverwezen door de (huis)arts of specialist, dan ontvangt deze aan het begin en aan het einde van de begeleiding een schriftelijke rapportage.

 

BSN registratie

Vanaf 1 juni 2009 is het volgens de Wet gebruik burgerservicenummer (BSN) in de zorg verplicht voor zorgaanbieders om het BSN te gebruiken. Het BSN staat op een paspoort, rijbewijs en /of identiteitskaart. Vanaf 1 juni 2009 zijn alle ziekenhuizen en overige zorgverlenende partijen zoals diëtisten, wettelijk verplicht het BSN te gebruiken in hun communicatie met ziektekostenverzekeraars en bijvoorbeeld huisartsen.