Login

Eetica

diëtistenpraktijk

VERGOEDINGEN

Dieetadvisering wordt  in 2017 voor 3 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetadvisering valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De eerste €385 aan zorgkosten in 2017 betaalt u zelf. Het eigen risico geldt niet voor de aanvullende verzekering.   In hoeverre dieetadvisering gedekt wordt via de aanvullende verzekering verschilt sterk per verzekeraar. Raadpleeg  uw polis of kijk op  independer

Indien er in uw aanvullende pakket geen vergoeding voor dieetadvisering zit, of als u het maximaal aantal te vergoeden uren bereikt heeft zijn de consulten voor eigen rekening. Voor de dan geldende tarieven zie Tarieven

In geval de dieetbehandeling niet vergoed wordt door uw zorgverzekering, kunt u de kosten van de dieetbehandeling opvoeren bij de belastingdienst als bijzondere ziektekosten. U dient hiervoor wel de facturen te kunnen overhandigen.