Login

Eetica

diëtistenpraktijk

verwijzers

Naar aanleiding van uw verwijzing, zal ik u informeren over het dieetbehandelplan van uw cliënt en de behaalde resultaten. Dit doe ik door tweemaal schriftelijk te rapporteren. De eerste rapportage bespreekt het dieetbehandelplan en stuur ik na het eerste en soms na het tweede consult. Na het laatste consult stuur ik een eindrapportage. Hierin komen de behaalde resultaten aan de orde. Op uw verzoek of bijvoorbeeld bij een wijziging in het behandelplan, stuur ik een tussentijdse rapportage. Zondig neem ik tussentijds contact met u op

Artsenwijzer

De artsenwijzer kan een adequaat hulpmiddel voor u zijn bij het verwijzen van patiënten naar de diëtist. In de artsenwijzer kunt u vinden bij welke ziekten en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen naar een diëtist. Er staat vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goed dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd. Ook wordt over de werkwijze van de diëtist informatie gegeven. Zie www.artsenwijzer.info